Onze huisregels

Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

U dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren zijn niet verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

Wanneer u klachten van welke aard dan ook hebt, kunt u dit bij de leidinggevende melden.